Po iavlenii Sviatykh darov [Blagoslovliu Gospoda]

Arkhangelsky, Alexander

Po iavlenii Sviatykh darov [Blagoslovliu Gospoda]

At the appearance of the Holy Gifts

Ar017 1 16

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Blagoslovliou Gospoda

SATB

1

First printed edition

Ar017-1-16

New Editions
  • N161 263x 2b2

    LB-Spring-161

Listen
Purchase Track or Album