Irmosy voskresnye – glas 2i

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy voskresnye – glas 2i

Resurrectional Heirmoi – Tone 2

Ar002 32

From the Obikhod notnago peniia Common Chant

Vo glubine postla inogda

SATB

4

First printed edition

Ar002-32