No. 2 - Elitsy vo Khrista krestistesia

Yaichkov, Dmitry

No. 2 - Elitsy vo Khrista krestistesia

As many as have been baptized

Ya018

Znamenny Chant

S(div)AT(div)B(div)

3

First printed edition

Ya018