No. 38 - Nyne sily nebesnyia

Azeyev, Evstafy

No. 38 - Nyne sily nebesnyia

(Now the powers of heaven)

Cherubic Hymn at the Liturgy of Presanctified Gifts

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh kompozitorov, dlia muzhskogo khora v perelozhenii i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev, 1912, 84 pp. Not found.

Az045