Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Theophany

28 results found

Sort by:
Ar017 6 26

[Bogoiavlenie Gospodne] Velichanie

Arkhangelsky, Alexander

[Theophany] Magnification

Velichaem Tia, zhivodavche Khriste

Theophany

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-26

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

26

Dnes' Khristos na Iordan priide

Degtiaryov, Stepan

Today Christ comes to the Jordan

N.O.N.

Theophany

Sacred concerto for Theophany

Sticheron for Theophany

No. 10, pp. 61-65, in vol.: Sbornik kontsertov soch. A. Vedelia i S. Degtiareva, No. 27, ed. by I.V.S. and K.I.K., P. Kireev, 1917

Printed edition

De067

Am019

No. 19 - Glas Gospoden'

Allemanov, Archpriest Dmitry

The voice of the Lord

S. Op. 19

Theophany

Troparion at the Blessing of Waters on the feast of Theophany

SSA(div)TTB(div)

PJu #19181 n.d.

First printed edition

2

Am019

Gospod' prosveshchenie moe

Degtiaryov, Stepan

The Lord is my light

N.O.N.

Theophany

Sacred concerto for Theophany

Ps. 26[27]:1

No. 13, pp. 76-84, in vol.: Sbornik kontsertov soch. A. Vedelia i S. Degtiareva, No. 27, ed. by I.V.S. and K.I.K., P. Kireev, 1917

Printed edition

De051

Bo058

Iavisia blagodat' Bozhiia No. 1

Bortniansky, Dmitry

The grace of God has appeared

S. Op.51

Theophany

Communion Hymn for Theophany

Titus 1:11

SATB-SATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

4

Bo058

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 3 - Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, dvukhornye

13

Bo059

Iavisia blagodat' Bozhiia No. 2

Bortniansky, Dmitry

The grace of God has appeared

S. Op.52

Theophany

Communion Hymn for Theophany

Titus 1:11

SATB-SATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

4

Bo059

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 3 - Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, dvukhornye

14

Bo060

Iavisia blagodat' Bozhiia No. 3

Bortniansky, Dmitry

The grace of God has appeared

S. Op.53

Theophany

Communion Hymn for Theophany

Titus 1:11

SATB-SATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

5

Bo060

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 3 - Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, dvukhornye

15

Bo061

Iavisia blagodat' Bozhiia No. 4

Bortniansky, Dmitry

The grace of God has appeared

S. Op.54

Theophany

Communion Hymn for Theophany

Titus 1:11

SATB-SATB

PJu #4754 1882

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

6

Bo061

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 3 - Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, dvukhornye

16

Ar017 7 03

Irmosy na Bogoiavlenie Gospodne

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for Theophany

Glubiny otkryl est’ dno

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Theophany

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-03

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

3

Ks010

Kondak na Bogoyavleniye Ghospodne

Kastalsky, Alexander

Kontakion for the Theophany of Christ

S.Op. 8b

Znamenny Chant, T.4

Theophany

SSATB

V. Grosse #A.7 K. 1898

First printed edition

1

Ks010