No. 15 - [Zadostoinik] na Sretenie Gospodne

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 15 - [Zadostoinik] na Sretenie Gospodne

Festal Hymn to the Mother of God for the Meeting of the Lord

Tr030

Bogoroditse Devo... V zakone seni i pisanii

SAT(div)B

3

Printed edition ed. by A. Kastalsky

Tr030