Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Praise the Lord from the Heavens - Communion Hymn for Sunday

41 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
An004

Arensky, Anton

Khvalite Gospoda s nebes

Praise the Lord from the Heavens

Op. 40, No. 4

Communion Hymn for Sundays

PJu #20787, 1897

First printed edition

4

An004

  • Ewh7dp18ecljb 600

    Quobuz-An004

Ar135

Arkhangelsky, Alexander

Khvalite Gospoda s nebes No. 2

Praise the Lord from the heavens

S. Op. 70

Communion Hymn for Sundays

Ps. 148:1

S(div)ATB

G. Shmidt #A.70 1905

First printed edition

Defective original

3

Ar070

Ar052

Arkhangelsky, Alexander

Khvalite Gospoda s nebes [No. 1]

Praise the Lord from the heavens

S. Op. 32

Communion Hymn for Sundays

Ps. 148:1

SATB

G. Shmidt #A.97 1895

First printed edition

Defective original

2

Ar032

Ar001 19

Arkhangelsky, Alexander

[Khvalite Gospoda s nebes]

[Praise the Lord from the Heavens]

From the Obikhod notnago peniia [Melody: Spasenie sodelal]

SATB

First printed edition

2

Ar001-19

Penie Bozhestvennoi Liturgii

Ar033 13

Arkhangelsky, Alexander

[No. 13] - Khvalite Gospoda s nebes

Praise the Lord from the heavens

S. Op. 33, No.14

Communion Hymn for Sundays

Ps. 148:1

First printed edition

2

Ar033-13

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago v dukhe drevnikh napevov Pravoslavnoi Tserkvi

Az032

Azeyev, Evstafy

Khvalite Gospoda s nebes

Praise the Lord from the Heavens

Op. 4, No. 9

Melody from the Obikhod

Communion Hymn for Sundays

Ps. 148:1

TTBB

n. p, censor’s date: 31 December 1901

First printed edition

2

Az032

Az035

Azeyev, Evstafy

Khvalite Gospoda s nebes

Praise the Lord from the heavens

Op. 4, No. 12

Communion Hymn for Sundays

Ps. 148:1

SATB-SATB

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

Defective original

6

Az035

Azeyev, Evstafy

No. 111 - Khvalite Gospoda s nebes No. 2

Praise the Lord from the heavens

Communion Hymn for Sundays

Ps. 148:1

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az068

Bo027

Bortniansky, Dmitry

Khvalite Gospoda s nebes No. 1

Praise the Lord from the heavens

S. Op.21

Communion Hymn for Sundays

Ps. 148:1

S(div)ATB(div)

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

4

Bo027

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

Bo028

Bortniansky, Dmitry

Khvalite Gospoda s nebes No. 2

Praise the Lord from the heavens

S. Op.22

Communion Hymn for Sundays

Ps. 148:1

SSATB Soli and SATB Chorus

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

3

Bo028

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.