K voprosu o tserkovnom penii

A-i

K voprosu o tserkovnom penii

On the question of church music


Samarskiia eparkhial’nyia vedomosti

Journal Article

Russian

1891

392-399


850