Viatskoe tserkovno-pevcheskoe obshchestvo

"Viatchanin" (Ignatʹev, Aleksei Alekseevich)

Viatskoe tserkovno-pevcheskoe obshchestvo

The Church singing association of Vyatka


Khorovoe i regentskoe delo

Journal Article

Russian

2

1914

pp. 37-38

1914


1385