Da ispravitsia molitva moia

Galuppi, Baldassare

Da ispravitsia molitva moia

Let my prayer arise

Prokeimenon at the Liturgy of Presanctified Gifts

SATB

In vol. "Sbornik velikopostnykh pesnopenii raznykh avtorov dlia smeshannogo khora,” pod red. M. Gol'tisona, St. Petersburg, 1913 (Supplement to the journal. "Muzyka i penie")

Not found

Ga007