[No. 23] Milost' mira

Krasovsky

[No. 23] Milost' mira

A mercy of peace

Anaphora

SATB and SSATTB Solo

No. 23, pp. 37-38, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora, pod redaktsiei E. S. Azeeva, No. 1, Na Liturgii, P. Kireev, 1912.

Printed edition

Sb-PK001-23