[No. 22] Milost' mira (Bol'shoe)

(Aleksandrov), Arkhimandrite Feofan

[No. 22] Milost' mira (Bol'shoe)

A mercy of peace (Large)

Anaphora

S(div)A(div)T(div)B and SATTB Solo

No. 22, pp. 35-37, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora, pod redaktsiei E. S. Azeeva, No. 1, Na Liturgii, P. Kireev, 1912.

Printed edition

Sb-PK001-22