No. 82 - Vyp.I. Bogorodichny dogmatiki voskresnye 8-mi glasov

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 82 - Vyp.I. Bogorodichny dogmatiki voskresnye 8-mi glasov

Part I. Resurrectional Theotokia Dogmatika in the 8 tones

Am082

S. Op. 82

Great Znamenny chant

SATB

PJu #21974 1898 pp. 1-3, 5-18

17

First printed edition

In vol.: Garmonizatsiia drevle-russkogo tserkovnogo peniia znamennogo raspeva po khristiansko-vizantiiskoi teorii i zakonam tserkovnogo osmoglasiia

Am082