[Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy] Posle Evangeliia, vmesto “Molitvami Bogoroditsy” i Posle “Pomilui mia Bozhe”, stikhira

Arkhangelsky, Alexander

[Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy] Posle Evangeliia, vmesto “Molitvami Bogoroditsy” i Posle “Pomilui mia Bozhe”, stikhira

[Entrance of the Most-Holy Mother of God] After the Gospel, instead of “Through the prayers of the Theotokos” and After “Have mercy on me, O God”, sticheron

Ar017 6 06

Dnes’ khram odushevlennyi

SATB

2

First printed edition

Ar017-6-06