[Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy] Stikhira na stikhovne, glas 5i

Arkhangelsky, Alexander

[Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy] Stikhira na stikhovne, glas 5i

[Entrance of the Most-Holy Mother of God] Sticheron at the Aposticha, Tone 5

Ar017 6 03

Raduetsia nebo i zemlia

SATB

2

First printed edition

Ar017-6-03