Na Vozdvizhenie Chestnago Kresta

Arkhangelsky, Alexander

Na Vozdvizhenie Chestnago Kresta

For the Elevation of the Honorable Cross

Ar001 27

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Festal Hymn to the Theotokos

Velichai, dushe... Tain esi Bogoroditse rai

SATB

2

First printed edition

Ar001-27