Khvali, dushe moia, Gospoda

Turenkov, Aleksei

Khvali, dushe moia, Gospoda

Praise the Lord, O my soul

Second Antiphon (Ps. 145[146])

SATB

No. 2 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii Sovremennykh Avtorov, P. Kireev 1915, pp. 5-7

First printed edition

Tu015