Kheruvimskaia pesn'

Turenkov, Aleksei

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Izhe kheruvimy

TTBB

No. 30 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v arranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, pp. 54-55

First printed edition

Tu007