Deva dnes'

Turenkov, Aleksei

Deva dnes'

Today the Virgin

Kontakion for the Nativity of Christ

S(div)A(div)T(div)B(div)

No. 16 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora; pod redaktsiei N. D. Lebedeva. P. Kireev 1913, p. 14

First printed edition

Tu005