Tropar' [Rozhdestvu Khristovu]

Turenkov, Aleksei

Tropar' [Rozhdestvu Khristovu]

Troparion [for the Nativity of Christ]

Rozhdestvo Tvoe, Khriste Bozhe nash

S(div)A(div)T(div)B(div)

No. 14 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora; pod redaktsiei N. D. Lebedeva. P. Kireev 1913, p. 12

First printed edition

Tu004