No. 27 - Stichera na Rozhdestvo Khristovo

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 27 - Stichera na Rozhdestvo Khristovo

Sticheron [after Ps. 50[51]] for the Nativity of Christ

Tr042

Slava v vyshnikh Bogu

Luke 2:29-32

SATB

3

Printed edition ed. by A. Kastalsky

Tr042