No. 14 - Veruiu

Azeyev, Evstafy

No. 14 - Veruiu

I believe

Creed (Nicene Creed)

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1916, 56 pp. Not found.

Az081