No. 2 - Khvali, dushe moia, Gospoda

Azeyev, Evstafy

No. 2 - Khvali, dushe moia, Gospoda

Praise the Lord, O my soul

Second Antiphon

Ps. 145[146]:1-10

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1916, 56 pp. Not found.

Az079