No. 17 - Dostoino est'

Azeyev, Evstafy

No. 17 - Dostoino est'

It is truly meet

Hymn to the Mother of God

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az073