No. 22 - Kheruvimskaia pesn' No. 2

Azeyev, Evstafy

No. 22 - Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

Izhe kheruvimy taino obrazuiushche

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az060