No. 109 - Otche nash

Azeyev, Evstafy

No. 109 - Otche nash

Our Father

See Az 058 above

The Lord's Prayer

Otche nash

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, No. 8, dlia muzhskogo khora, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az058a