No. 24 - Otche nash

Azeyev, Evstafy

No. 24 - Otche nash

Our Father

The Lord's Prayer

Otche nash

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az058