No. 22 - Blago est' ispovedatisia Gospodevi

Azeyev, Evstafy

No. 22 - Blago est' ispovedatisia Gospodevi

It is good to give thanks to the Lord

Sacred concerto

Ps. 91[92]:1

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az056