Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Dormition of the Theotokos

33 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks103

Velichanie

Kastalsky, Alexander

Magnification

Put’ Chant

SSATTB

PJu #28514 1903

First printed edition

2

Ks103

Iz sluzhby na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Tr035

No. 20 - [Zadostoinik] na Uspenie Presv. Bogoroditsy

Turchaninov, Archpriest Pyotr

Festal Hymn to the Mother of God for the Dormition of the Mother of God

SA(div)T(div)B(div)

Printed edition ed. by A. Kastalsky

3

Tr035

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

Cn161

No. 17 - [Zadostoinik] Na Uspenie Presviatyia Bogoroditsy

Chesnokov, Pavel

Hymn to the Mother of God for the Dormition of the Mother of God

Op. 22, No. 17

Znamenny Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

3

Cn161

Zadostoiniki na Gospodnie i Bogorodichnye prazdniki

  • N098 263x 379

    LB-Spring-98