No. 58 - (No.12) Vsesviatyi dukh (V nedeliu Vaii)

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 58 - (No.12) Vsesviatyi dukh (V nedeliu Vaii)

The Most holy Spirit (On Palm Sunday)

Am058

S. Op. 58

Sticheron at Litya

SATB

PJu #20466 1896

2

First printed edition

In vol.: 12 izbrannyh stikhir Postnoi Triodi, prednaznachennykh dlia peniia vmesto prichastnykh stikhov

Am058