[Rozhdestvo Khristovo] Irmosy, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Irmosy, glas 1i

[Nativity of Christ] Heirmoi, Tone 1

Ar017 6 17

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Khristos razhdaetsia, slavite

SATB

7

First printed edition

Ar017-6-17