Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Great and Holy Saturday

69 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar001 47

Arkhangelsky, Alexander

V Vekujiu Subbotu vmesto Kheruvimskoi pesni

On Great and Holy Saturday in place of the Cherubic Hymn

From the Obikhod notnago peniia

SATB

First printed edition

5

Ar001-47

Penie Bozhestvennoi Liturgii

49

Arkhangelsky, Alexander

Vo Sv. i vel. Subbotu na utreni. Irmosy.

On Holy and Great Saturday at Matins. Heirmoi.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

Defective original (missing pp. 69-70)

Ar017-7-24

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

24

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar001 49

Arkhangelsky, Alexander

Zadostoinik v Velikuiu Subbotu

The Festal Hymn to the Theotokos on Holy Saturday

From the Obikhod notnago peniia [Znamenny Chant]

SATB

First printed edition

2

Ar001-49

Penie Bozhestvennoi Liturgii

51

Ar017 2 45

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Subbotu – Na Liturgii] Prokimen i Posle Apostola

[Holy and Great Saturday – At Liturgy] Prokimenon and After the Epistle Reading

[Znamenny Chant]

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-45

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

45

Ar017 2 44

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Subbotu – Prokimny na utreni i Pripevy po prochtenii paremii na vecherni]

[Holy and Great Saturday – Prokimena at Matins and the Prophecy Reading Refrains at Vespers]

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-44

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

44

Ar017 2 41

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Subbotu] Drugoi tropar’

[Holy and Great Saturday] Another Troparion

[Bulgarian Chant]

SATB

First printed edition

2

Ar017-2-41

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

41

Ar017 2 43

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Subbotu] Irmosy, glas 6i

[Holy and Great Saturday] Heirmoi, Tone 6

Znamenny Chant

SATB

First printed edition

7

Ar017-2-43

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

43

Ar017 2 40

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Subbotu] Na utreni – Tropar’

[Holy and Great Saturday] At Matins – Troparion

Bulgarian Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-2-40

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

40

Ar017 2 42

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Subbotu] Neporochny

[Holy and Great Saturday] The “Blameless”

Russian “Greek” Chant

SATB

First printed edition

7

Ar017-2-42

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

42

Az023

Azeyev, Evstafy

[No. 3] - Blagoobraznyi Iosif

The noble Joseph

N.O.N.

Bulgarian Chant

Troparion for Holy Saturday at Vespers and Matins

SATB

PPK, no # 1890

First printed edition

5

Az023

Dukhovno-muzykal'nye sochineniia i perelozheniia [No. 3]

4