Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Nativity of Our Lord

61 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am022

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 22 - Irmosy Pozhdestvu Khristovu

The Heirmoi [of the Kanon] of the Nativity of Christ

S. Op. 22

SATB

PJu #19184 1893

First printed edition

10

Am022

Am034

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 34 - V den' Rozhdestva Khristova: Nebo i zemlia

On the day of the Nativity of Christ: Heaven and earth

S. Op. 34

Sticheron at Litya

SATB

PJu #19196 n.d.

First printed edition

Defective original

4

Am034

Am035

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 35 - V den' Rozhdestva Khristova: Likuiut angely

On the day of the Nativity of Christ: Today all the angels hold chorus

S. Op. 35

Sticheron at Litya

SATB

PJu #19197 n.d.

First printed edition

2

Am035

Am065

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 65 - Khristos razhdaetsia (Torzhestvennnye irmosy na Rozhdestvo Khristovo)

Christ is born (Festal Heirmoi for the Nativity of Christ)

S. Op. 65

SA(div)T(div)B(div)

PJu #21114 1897

First printed edition

11

Am065

Am067

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 67 - (No. 2) Avgustu edinonachal'stvuiushchu na zemli

When Augustus ruled alone upon the earth

S. Op. 67

Sticheron at "Lord I have cried" for the Nativity of Christ

SATB

PJu #21118 1897

First printed edition

4

Am067

Ar017 7 02

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na Rozhdestvo Khristovo

Heirmoi for the Nativity of Christ

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-02

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

2

Ar001 29

Arkhangelsky, Alexander

Na Rozhdestvo Khristovo

For the Nativity of Christ

From the Obikhod notnago peniia, [Znamenny and Russian “Greek” Chant]

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

3

Ar001-29

Penie Bozhestvennoi Liturgii

30

Ar017 6 17

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Irmosy, glas 1i

[Nativity of Christ] Heirmoi, Tone 1

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

7

Ar017-6-17

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

17

Ar017 6 14

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Kondak, glas 3i

[Nativity of Christ] Kontakion, Tone 3

Russian “Greek” Chant

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-14

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

14

Ar017 6 19

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Na Liturgii – Antifony i Prokimen

[Nativity of Christ] At the Liturgy – Antiphons and Prokeimenon

SATB

First printed edition

3

Ar017-6-19

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

19

Ar017 6 18

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Na khvalitekh, glas 2i

[Nativity of Christ] At the Praises, Tone 2

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-18

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

18

Ar017 6 11

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Na litii stikhira, glas 1i

[Nativity of Christ] Sticheron at the Litya, Tone 1

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

11

Ar017 6 12

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Na stikhovne, glas 2i

[Nativity of Christ] At the Aposticha, Tone 2

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

12

Ar017 6 16

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Posle “Pomilui mia Bozhe”, glas 6i

[Nativity of Christ] After “Haver mercy on me, O God”, Tone 6

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-16

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

16

Ar017 6 09

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”, glas 2i

[Nativity of Christ] Stichera at “Lord, I have cried”, Tone 2

SATB

First printed edition

3

Ar017-6-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

9

Ar017 6 13

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Tropar’, glas 4i

[Nativity of Christ] Troparion, Tone 4

Russian “Greek” Chant

SATB

First printed edition

1

Ar017-6-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

13

Ar017 6 15

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Velichanie, Prokimen i Posle Evangeliia

[Nativity of Christ] Magnification, Prokeimenon, and After the Gospel

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-15

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

15

Ar017 6 10

Arkhangelsky, Alexander

[Rozhdestvo Khristovo] Velikii prokimen, Okonchaniia k tropariam “Taino rodilsia” i “Vozsiial esi Khriste” i Prokimen, glas 1i

[Nativity of Christ] Great Prokeimenon, Endings of the Troparia “Thou wast born secretly in the cave” and “Thou hast shone forth”, and Prokeimenon, Tone 1

SATB

First printed edition

2

Ar017-6-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VI – Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Khristovo, Bogoiavlenie Gospodne, Sretenie Gospodne, Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy.

10

Az018

Azeyev, Evstafy

[No. 14] - Slava v vyshnikh Bogu

Glory to God in the highest

N.O.N.

Sticheron after Ps. 50[51] for the Nativity of Christ

SATB

K.1983 G. 1884

First printed edition

5

Az018

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

14

Bo033

Bortniansky, Dmitry

Slava i nyne... Deva dnes'

Glory... Today the Virgin

S. Op.26

Bulgarian Chant

Kontakion for the Nativity of Christ

SSATTB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

5

Bo033

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

18

Cn148

Chesnokov, Pavel

No. 4 - [Zadostoinik] Na Rozhdestvo Khristovo

Hymn to the Mother of God for the Nativity of the Lord

Op. 22, No. 4

Znamenny Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

3

Cn148

Zadostoiniki na Gospodnie i Bogorodichnye prazdniki

4

Degtiaryov, Stepan

Dnes' Khristos v Vifleeme razhdaetsia

Today Christ is born in Bethlehem

N.O.N.

Sacred concerto for the Nativity of Christ

Sticheron for the Nativity of Christ

No. 38, pp. 65-68, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 7 Rozhdestvenskie pesnopeniia, ed. by N. D. Lebedev, P. Kireev, 1914

Printed edition

De066

Degtiaryov, Stepan

Nebo i zemlia prorocheski da vozveseliatsia

Let heaven and earth rejoice as the prophets foretold

N.O.N.

Sacred concerto for the Nativity of Christ

Sticheron for the Nativity of Christ

pp. 93-97, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 7 Na Rozhdestvo, ed. by N. D. Lebedev, P. Kireev, 1913

Not found

De093

De161

Degtiaryov, Stepan

Tropar' Rozhdestva Khristova

Troparion for the Nativity of Christ

N.O.N.

SATB and SST Soli

In vol.: Istoricheskaia Khrestomatiia Tserkovnogo Peniia, Vol. VIII, ed. by M. Gol'tison, M. 521 P. n.d. 2 pp.

First printed edition

Also in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 7 Rozhdestvenskikh pesnopenii, ed. by N. D. Lebedev. P. Kireev 1913

2

De161

De162

Degtiaryov, Stepan

Zadostoinik Rozhdestvu Khristovu

Hymn to the Mother of God for the Nativity of Christ

N.O.N.

SATB

M. 394 P. n.d.

First printed edition

Also: No. 35, pp. 60-1, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 7 Rozhdestvenskikh pesnopenii ed. by N. D. Lebedev. P. Kireev 1913

2

De162

Fe006

Feoktistov, Boris

Deva dnes'

Today the Virgin gives birth

znamenny chant

SA-TB

Self-published

Typeset edition

1

Fe006

100.0 RUB

Golovanov, Nikolai

Deva dnes'

Today the Virgin

Op.36, No. 4

Bulgarian Chant

Kontakion for the Nativity of Christ

S(div)A(div)T(div)B(div)

Not published in composer's lifetime

Dedication: To the blessed memory of A. D. Kastalsky

Go028

Pesnopeniia Rozhdestva Khristova i Liturgii

5

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Golovanov, Nikolai

Khristos razhdaetsia, slavite (A-dur)

Christ is born, give glory (A major)

Op.36, No. 7

Heirmos variant for the Nativity of Christ

S(div)A(div)T(div)B(div)

Not published in composer's lifetime

Dedication: To N. M. Danilin

Go031

Pesnopeniia Rozhdestva Khristova i Liturgii

8

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Golovanov, Nikolai

Khristos razhdaetsia, slavite (D-dur)

Christ is born, give glory (D major)

Op.36, No. 5

Ode 1 of the Kanon for the the Nativity of Christ

S(div)A(div)T(div)B(div)

Not published in composer's lifetime

Dedication: To N. M. Danilin

Go029

Pesnopeniia Rozhdestva Khristova i Liturgii

6

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Golovanov, Nikolai

Tainstvo strannoe

I behold a strange and most glorious mystery

Op.36, No. 6

Ode 9 of the Kanon for the the Nativity of Christ

S(div)A(div)T(div)B(div)

Not published in composer's lifetime

Dedication: To N. M. Danilin

Go030

Pesnopeniia Rozhdestva Khristova i Liturgii

7

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Golovanov, Nikolai

Tropar' na Rozhdestvo Khristovo (C-dur)

Troparion for the Nativity of Christ (C major)

Op.36, No. 3

SA(div)T(div)B(div)

Not published in composer's lifetime

Dedication: To the blessed memory of A. D. Kastalsky

Go026

Pesnopeniia Rozhdestva Khristova i Liturgii

3

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Golovanov, Nikolai

Tropar' na Rozhdestvo Khristovo (F-dur)

Troparion for the Nativity of Christ (F major)

Op.36, No. 3a

S(div)A(div)T(div)B(div)

Not published in composer's lifetime

Go027

Pesnopeniia Rozhdestva Khristova i Liturgii

4

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Izvekov, Priest Georgi

Khristos razhdaetsia

Christ is born

Canon for the Nativity of Christ

S(div)A(div)T(div)B(div)

P. M. Kireev, 1916

Not found

Iz111

 • Lbs 225 izvekov v2

  LB-Spring-225

 • Iz hr cover for web main

  MR Iz-HR

 • 81g2amr0kkl. ss500

  Estonian Philharmonic Chorus

Ks105

Kastalsky, Alexander

1-i Kanon na Rozhdestvo Khristovo

First Kanon for the Nativity of Christ

S.Op. 43

Znamenny Chant, T.1

SSATTB

PJu #28512 n.d.

First printed edition

7

Ks105

Ks106

Kastalsky, Alexander

2-i Kanon na Rozhdestvo Khristovo

Second Kanon for the Nativity of Christ

S.Op. 44

Znamenny Chant

SSATTB

V. Grosse #A.33 K. 1904

First printed edition

7

Ks106

Ks094

Kastalsky, Alexander

Avgustu edinonachal'stvuiushchu na zemli

When Augustus ruled alone upon the earth

S.Op. 36

Glinsk Hermitage Melody

Sticheron (GNE) at Vespers of the Nativity of Christ

SSATTBB or TTBB

PJu #28498 1903

First printed edition

2

Ks094

 • Ks094 search

  MR Ks094

Ks008

Kastalsky, Alexander

Deva dnes'

Today the Virgin

S.Op. 7b

Znamenny Chant, T.3, Avtomelon

Kontakion for the Nativity of Christ

SSATTB(div)

V. Grosse #A.7 K. 1898

First printed edition

4

Ks008

 • Ks008 search

  MR Ks008

 • C122web small

  MR Ks008

 • C097 small

  MR Ks008

Ks007

Kastalsky, Alexander

Tropar' Rozhdestvu Khristovu

Troparion for the Nativity of Christ

S.Op. 7a

Znamenny Chant, T.4

SSATTB

V. Grosse #A.7 K. 1898

First printed edition

1

Ks007

 • Ks007 search

  MR Ks007

 • C097 small

  MR Ks007

Km063

Kompaneisky, Nikolai

Irmosy na Rozhdestvo Khristovo

Heirmoi for the Nativity of Christ

S.Op. 36

Znamenny Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33114 n.d.

First printed edition

16

Km063

Km011

Kompaneisky, Nikolai

Kondak na Rozhdestvo Khristovo

Kontakion for the Nativity of Christ

S.Op. 10

Russian Greek Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #29152 1903

First printed edition

Defective original

4

Km011

Km062

Kompaneisky, Nikolai

Tropar' Rozhdestvu Khristovu

Troparion for the Nativity of Christ

S.Op. 35

S(div)AT(div)B(div)

PJu #33113 n.d.

First printed edition

3

Km062

Ld003

Liadov, Anatoly

Deva dnes'

Today the Virgin

Op. 61, No. 3

Russian Greek Chant

Kontakion for the Nativity of Christ

SATB

First printed edition

2

Ld003

Desiat' perelozhenii iz Obikhoda

3

Ld002

Liadov, Anatoly

Rozhdestvo Tvoe, Khriste Bozhe nash

Thy Nativity, O Christ our God

Op. 61, No. 2

Russian Greek Chant

Troparion for the Nativity of Christ

SATB

First printed edition

1

Ld002

Desiat' perelozhenii iz Obikhoda

2

Ld001

Liadov, Anatoly

Slava v vyshnikh Bogu

Glory to God in the highest

Op. 61, No. 1

Znamenny Chant

Sticheron after Psalm 50 (Vigil for the Nativity of Christ)

SSA(div)TTB(div)

First printed edition

4

Ld001

Desiat' perelozhenii iz Obikhoda

1

Lv007

Lvov, Aleksei

Stikhira na Rozhdestvo Khristovo

Sticheron [after Ps. 50] for the Nativity of Christ

S.Op. 7

[Znamenny Chant]

Slava vo vyshnikh Bogu

First printed edition

3

Lv007

Ly003

Lvovsky, Grigory

Deva dnes'

Today the Virgin

S. Op. 3

Bulgarian Chant

Kontakion for the Nativity of Christ

S(div)AT(div)B(div)

#L.3 1887

First printed edition

3

Ly003

Ly022

Lvovsky, Grigory

Slava v vyshnikh Bogu

Glory to God in the highest

S. Op. 12

Common [Znamenny] Chant

Sticheron after Ps. 50[51] for the Nativity of Christ

SATB(div)

#L.12 1887

First printed edition

4

Ly022

Ni005

Nikolsky, Alexander

Gospodu Iisusu rozhdshusia

When the Lord Jesus was born

Op. 4, No. 2

Znamenny Chant

Sticheron on Lord, I Call at Vespers

First printed edition

3

Ni005

Tri stikhiry [na Rozhdestvo Khristovo]

2

Ni102

Nikolsky, Alexander

Khristos rozhdaetsia

Christ is born

Op. 46, No. 2

Kanon for the Nativity of Christ

S(div)AT(div)B(div)

PJu #37992 n.d.

First printed edition

12

Ni102

Ni004

Nikolsky, Alexander

Slava v vyshnikh Bogu

Glory to God in the highest

Op. 4, No. 1

Znamenny Chant

Sticheron after Ps. 50[51] at Matins for the Nativity of Christ

First printed edition

4

Ni004

Tri stikhiry [na Rozhdestvo Khristovo]

1

Ni op04

Nikolsky, Alexander

Tri stikhiry [na Rozhdestvo Khristovo]

Three Stichera [for the Nativity of Christ]

Op. 4

Znamenny Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #34247 n.d.

First printed edition

10

Ni004-006

3 Click [+] to expand

Ni004

1

Slava v vyshnikh Bogu

Glory to God in the highest

Op. 4, No. 1

Znamenny Chant

Sticheron after Ps. 50[51] at Matins for the Nativity of Christ

4

Ni004

Ni005

2

Gospodu Iisusu rozhdshusia

When the Lord Jesus was born

Op. 4, No. 2

Znamenny Chant

Sticheron on Lord, I Call at Vespers

3

Ni005

Ni006

3

Velie i preslavnoe chudo

A great and wondrous mystery

Op. 4, No. 3

Znamenny Chant

Sticheron at the Aposticha

3

Ni006

Click [-] to hide
Ni006

Nikolsky, Alexander

Velie i preslavnoe chudo

A great and wondrous mystery

Op. 4, No. 3

Znamenny Chant

Sticheron at the Aposticha

First printed edition

3

Ni006

Tri stikhiry [na Rozhdestvo Khristovo]

3

Ni105

Nikolsky, Alexander

[Litiinaia stikhira] Na Rozhdestvo Khristovo

Lity Sticheron for the Nativity of Christ

Op. 47, No. 3

Kievan Chant, T.1

S(div)A(div)T(div)B(div) and Soprano, Tenor Soli

PJu #38260 n.d.

First printed edition

8

Ni105

Pa121

Panchenko, Semyon

Likuiut angeli

All the angels in heaven rejoice

Op. 76

Lity Sticheron for the Nativity of the Lord

SATB

Supplement to Prikhodskoe chtenie, No. 23 (1916)

First printed edition

2

Pa121

Tr028

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 13 - [Zadostoinik] na Rozhdestvo Khristovo

Festal Hymn to the Mother of God for the Nativity of the Lord

SAT(div)B(div)

Printed edition ed. by A. Kastalsky

4

Tr028

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

13

Tr042

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 27 - Stichera na Rozhdestvo Khristovo

Sticheron [after Ps. 50[51]] for the Nativity of Christ

Luke 2:29-32

SATB

Printed edition ed. by A. Kastalsky

3

Tr042

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

27

Turenkov, Aleksei

Deva dnes'

Today the Virgin

Kontakion for the Nativity of Christ

S(div)A(div)T(div)B(div)

No. 16 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora; pod redaktsiei N. D. Lebedeva. P. Kireev 1913, p. 14

First printed edition

Tu005

Turenkov, Aleksei

Dnes' Khristos

Today Christ is born in Bethlehem

Sacred concerto

Sticheron (Doxastichon of the Praises) for the Nativity of Christ

S(div)AT(div)B(div)

No. 37 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora; pod redaktsiei N. D. Lebedeva. P. Kireev 1913, pp. 62-64

First printed edition

Tu006

Turenkov, Aleksei

Tropar' [Rozhdestvu Khristovu]

Troparion [for the Nativity of Christ]

S(div)A(div)T(div)B(div)

No. 14 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia nebol'shogo smeshannogo khora; pod redaktsiei N. D. Lebedeva. P. Kireev 1913, p. 12

First printed edition

Tu004

Ve068

Vedel, Artemy

Irmosy Rozhdestvu Khristovu

The Heirmoi [of the Kanon] of the Nativity of Christ

SATB and SSATTBB Soli

N. Adamson #27 n.d.

Printed edition

Also No. 28, pp. 40-46, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, No. 7, Rozhdestvenskikh pesnopenii, ed. by N. Lebedev, P. Kireev, 1913 [(M)]

6

Ve068

Re016

Vladimir Rebikov

Tropar' Rozhdestvu Khristovu

Troparion for the Nativity of Christ

N.O.N.

SAT(div)B(div)

PJu #972 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Re016