Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Exaltation of the Cross

39 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am024

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 24 - Priidite, vernii, zhivotvoriashchemu drevu poklonimsia

Come, ye faithful, let us bow down before the life-creating Tree

S. Op. 24

Sticheron for the veneration of the Holy Cross

SATB

PJu #19186 n.d.

First printed edition

Defective original

5

Am024

Am032

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 32 - V den' Vozdvizheniia chestnago i zhivotvoriashchago Kresta Gospodnia

On the day of the Exaltation of the precious and life-creating Cross of the Lord

S. Op. 32

Sticheron at "Lord, I have cried"

SATB

PJu #19194 n.d.

First printed edition

5

Am032

Ar017 7 13

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta Gospodnia

Heirmoi for the Exaltation of the Precious Cross of the Lord

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

13

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar008

Arkhangelsky, Alexander

Krest khranitel’ vseia vselennyia

The Cross is the Guardian

S. Op. 8

Exaposteilarion for feasts of the Cross

SATB

G. Shmidt #A.8 1888

First printed edition

2

Ar008

Ar006a

Arkhangelsky, Alexander

Krest khranitel’ vseia vselennyia

The Cross is the Guardian

S. Op. 8a

Exaposteilarion for feasts of the Cross

Arr for SSAA by the composer

G. Shmidt #A.20 1889

First printed edition

Defective original

2

Ar008a

Ar001 27

Arkhangelsky, Alexander

Na Vozdvizhenie Chestnago Kresta

For the Elevation of the Honorable Cross

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-27

Penie Bozhestvennoi Liturgii

28

Ar017 5 35

Arkhangelsky, Alexander

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta – Atifony na Liturgii]

[Exaltation of the Precious Cross – Antiphons at Liturgy]

Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-35

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

35

Ar017 5 31

Arkhangelsky, Alexander

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Irmosy

[Exaltation of the Precious Cross] Heirmoi

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

8

Ar017-5-31

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

31

Ar017 5 32

Arkhangelsky, Alexander

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Na khvalitekh

[Exaltation of the Precious Cross] At the Praises

SATB

First printed edition

1

Ar017-5-32

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

32

Ar017 5 33

Arkhangelsky, Alexander

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Posle vynosa chestnago Kresta

[Exaltation of the Precious Cross] After the Precious Cross is brought out

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-33

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

33