Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: The Cherubic Hymn

182 results found

Sort by:

Azeyev, Evstafy

No. 11 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Bulgarian Chant

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az072

Azeyev, Evstafy

No. 15 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Melody: Raduisia

SATB

n.p. n.d.

Not found

From a collection whose identity has not been ascertained. Not found

3

Az085

Azeyev, Evstafy

No. 21 - Kheruvimskaia pesn' No. 1

Cherubic Hymn

See Az 048 above

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, No. 8, dlia muzhskogo khora, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az048a

Azeyev, Evstafy

No. 22 - Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az060

Azeyev, Evstafy

No. 23 - Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az061

Azeyev, Evstafy

No. 35 - Kheruvimskaia pesn' No. 4

Cherubic Hymn

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az062

Azeyev, Evstafy

No. 36 - Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubic Hymn

Melody: Dostoino i pravedno est' [Russian Greek Chant] from the Anaphora

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az063

Azeyev, Evstafy

No. 7 - Kheruvimskaia pesn' No. 1

Cherubic Hymn

Melody: Raduisia

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az048

Azeyev, Evstafy

No. 8 - Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az049

Azeyev, Evstafy

No. 9 - Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az050