Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Trisagion

52 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar001 07

Arkhangelsky, Alexander

[Gospodi, spasi... Sviatyi Bozhe]

[O Lord, save... Holy God]

From the Obikhod notnago peniia

SATB

First printed edition

2

Ar001-07

Penie Bozhestvennoi Liturgii

7

Ar115

Arkhangelsky, Alexander

[No. 2] Gospodi, spasi... Sviatyi Bozhe

O Lord, save... Holy God

S. Op. 56, No. 2

Trisagion Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

3

Ar056-02

Penie iz Liturgii Sv. Ioanna Zlatoustago

2

Ar018

Arkhangelsky, Alexander

[No. 2b] Gospodi, spasi... Sviatyi Bozhe

O Lord, save... Holy God

S. Op. 15-2b

Trisagion Hymn

S(div)AT(div)B

First printed edition

2

Ar015-02b

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago (Zaupokoinaia)

6

  • N093 263x 379

    LB-Spring-93

Ar033 07

Arkhangelsky, Alexander

[No. 7] - [Sviatyi Bozhe]

Holy God

S. Op. 33, No.7

Trisagion Hymn

First printed edition

2

Ar033-07

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago v dukhe drevnikh napevov Pravoslavnoi Tserkvi

7

Ar067 04

Arkhangelsky, Alexander

Тrisviatoe i Gospodi pomiliu

The Thrice-Holy and Lord, have mercy

S. Op. 67, [No. 4]

SATB

First printed edition

1

Ar067-04

Gospodi, pomilui, Edinorodnyi Syne, Priidite, poklonimsia, Trisviatoe, Gospodi, pomilui, Podai, Gospodi

4

Azeyev, Evstafy

No. 12 - Gospodi, spasi... i Trisviatoe

O Lord, save... Trisagion

See Az 047 above

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, No. 8, dlia muzhskogo khora, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az047a

Azeyev, Evstafy

No. 4 - Trisviatoe

The Trisagion Hymn

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az047

Azeyev, Evstafy

No. 7 - Sviatyi Bozhe

Holy God

Bulgarian Chant

Trisagion Hymn

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az071

Az005

Azeyev, Evstafy

[No. 1] - Priidite poklonimsia, Gospodi, spasi... Sviatyi Bozhe

Come, let us worship, O Lord, save... Holy God

N.O.N.

Hymn of the Little Entrance and Trisagion Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

K.1983 G. 1884

First printed edition

Defective original

5

Az005

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

1

Bg003

Bogoslovsky, Sergei

No. 3. Gospodi, spasi blagochestivyia

O Lord, save the faithful

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #37074

First printed edition.

Dedicated to A.P. Arkhangelʹskiĭ and his choir

3

Bg003