Orthodox Sacred Music Reference Library

Reference work(s)

4985 results found

Sort by:

Kostiukovets, L. F. <Larisa Filippovna> (1939-2014)

Kupchins'kii, O., Iasinov'skii, Iu.

Iz sposterezhen nad istorieiu rozvitku rizdvianikh psalmiv-koliadok

Observations on the History of the Development of Christmas Psalm-Carols

Zapiski naukovogo tovaristva imeni Shevchenka

Notes of the Shevchenko Scholarly Society

Article in collection

Ukrainian

226

1993

L'viv;

7543

Kostiukovets, L. F. <Larisa Filippovna> (1939-2014)

Stikhira Bogoroditsi na prokliatie eretykov

The "Stikhira" of the Virgin Theotokos on the Curse of Heretics

Istoria religii v Ukraine: Tezisy

History of Religions in Ukraine: Theses

Book

Russian

1993

Lviv/Lvov: Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ukrainian Archaeography

7544

Kostiukovets, L. F. <Larisa Filippovna> (1939-2014)

Kantavaia liryka na teksty "Pesni pesniau"

Pomniki mastatskai kul’tury Belaruski epokhi adradzhenia

Book

Belarussian

1994

Minsk: 1994, Navuka i tekhnika

Cited: RTsP2001 #910

7573

Kostiukovets, L. F. <Larisa Filippovna> (1939-2014)

Stykhira na prakliatstse eretykoi

Pytanni kul’tury i mastatstva Belarusi

Issues of Culture and Art of Belarus

Book

Belarussian

1994

Minsk: 1994

7574

Kostomarov, N. I. <Nikolai Ivanovich> (1817-1885)

Russkaia istoriia v zhizn’eopisaniiakh ee glavneishikh deiatelei

Russian History in the Biographies of its Leading Personages

Book

Russian

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolay_Kostomarov/russkaja-istorija-v-zhizneopisanijah-ee-glavnejshih-dejatelej/

476

Kostomarova

O khomovom penii

About Choral Singing

Book

Russian

1879

Pskov: 1879

477

Kotliarevskii, I.

Muzykal’no-teoreticheskie sistemy evropeiskogo iskusstvoznaniia

The Musical Theoretical Systems of European Musicology

Book

Russian

1983

Kiev: 1983, Muzichna Ukraina

5161

Kotliarevskii, V.

Nedostatki v postanovke peniia kak uchebnogo predmeta v nashikh dukhovno-uchenykh zavedeniiakh

Shortcomings in the Organization of Singing as an Educational Subject in our Theological Teaching Institutions

Muzyka i penie

Music and Singing

Journal Article

Russian

1903

1903: August 10; October 12

1790

Kotovich, I.

K voprosu ob uluchshenii peniia v nashikh sel’skikh khramakh

On the Question of Chant Teaching in our Country-Side Parishes

Litovskiia eparkhial’nyia vedomosti

Lithuanian Diocesan Gazette

Journal Article

Russian

1882

159

1034

Kotsbassi, S.

Das Sticherarion Laura Gamma 74: Beobachtungen zu seinem Repertoire und Indizes

Palaeobyzantine Notations II

Article in collection

German

1999

109-127

Hernen: 1999

7246