No. 82 - Vyp.I. Bogorodichny dogmatiki voskresnye 8-mi glasov - Primechaniia

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 82 - Vyp.I. Bogorodichny dogmatiki voskresnye 8-mi glasov - Primechaniia

No. 82 - Part I. Resurrectional Theotokia Dogmatika in the 8 tones - Explanatory notes

Am082 p

Great Znamenny chant

PJu #21974 1898pp. 19-33

15

First printed edition

In vol.: Garmonizatsiia drevle-russkogo tserkovnogo peniia znamennogo raspeva po khristiansko-vizantiiskoi teorii i zakonam tserkovnogo osmoglasiia

Am082-P