No. 89 - Tropari voskresnye, poemye po neporochnakh

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 89 - Tropari voskresnye, poemye po neporochnakh

Resurrectional Matins Troparia

Am089

S. Op. 89

Blagosloven esi Gospodi

Blessed art Thou, O Lord

SATB

PJu #25052 1899

8

First printed edition

Am089