No. 57 - (No. 11) Dnes' blagodat' Sviatago Dukha nas sobra (V nedeliu Vaii)

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 57 - (No. 11) Dnes' blagodat' Sviatago Dukha nas sobra (V nedeliu Vaii)

Today the grace of the Holy Spirit hath gathered us together (On Palm Sunday)

S. Op. 57

PJu #20465

First printed edition

In vol.: 12 izbrannyh stikhir Postnoi Triodi, prednaznachennykh dlia peniia vmesto prichastnykh stikhov. Not found.

Am057