[Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy] Stikhira na khvalitekh, glas 2i

Arkhangelsky, Alexander

[Vvedenie vo khram Presv. Bogoroditsy] Stikhira na khvalitekh, glas 2i

[Entrance of the Most-Holy Mother of God] Sticheron at the Praises, Tone 2

Ar017 6 08

Dnes’ v khram privoditsia

SATB

1

First printed edition

Ar017-6-08