[Vo Sviatyi i Velikii Piatok – Posle 9go Evangeliia, Na khvalitekh, glas 6i]

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Piatok – Posle 9go Evangeliia, Na khvalitekh, glas 6i]

[Holy and Great Friday – After the 9th Gospel, At the Praises, Tone 6]

Ar017 2 33

Kievan Chant

I nyne… Pleshchi moia dakh na rany

SATB

2

First printed edition

Ar017-2-33