[Vo Sviatuiu i Velikuiu Sredu] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Sredu] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

[Holy and Great Wednesday] At Vespers – Stichera at “Lord, I have cried” [and Prokimena]

Ar017 2 18

Tebe devyia Syna

SATB

4

First printed edition

Ar017-2-18