[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Irmosy, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Irmosy, glas 4i

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Heirmoi, Tone 4

Ar017 2 08

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Iavishasia istochnitsy bezdny

SATB

7

First printed edition

Ar017-2-08