[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Stikhira na “Gospodi vozzvakh”, glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Stikhira na “Gospodi vozzvakh”, glas 6i

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Sticheron at “Lord, I have cried”, Tone 6

Ar017 2 01

Dnes’ blagodat’ Sviatago Dukha

SATB

1

First printed edition

Ar017-2-01