Na Blagoveshchenie Presviatyia Bogoroditsy

Arkhangelsky, Alexander

Na Blagoveshchenie Presviatyia Bogoroditsy

For the Annunciation of the Most Holy Theotokos

Ar001 32

From the Obikhod notnago peniia, [Znamenny Chant]

Festal Hymn to the Theotokos

Blagovestvui zemle... Iako odushevlennomu

SATB

2

First printed edition

Ar001-32