No. 14 - [Zadostoinik] na Bogoiavlenie Gospodne

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 14 - [Zadostoinik] na Bogoiavlenie Gospodne

Festal Hymn to the Mother of God for the Theophany

Tr029

Velichai... Nedoumeet vsiak iazyk

SAT(div)B(div)

4

Printed edition ed. by A. Kastalsky

Tr029