Search Results for: Palm Sunday

21 results found

Sort by:
Ar017 7 05

Irmosy na Vkhod Gospoden’ vo Ierusalim

Arkhangelsky, Alexander

Heirmoi for the Entry of the Lord into Jerusalem

Iavishasia istochnitsy bezdny

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

Palm Sunday

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-05

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

5

Ni108

[Litiinaia stikhira] V nedeliu Vaii

Nikolsky, Alexander

Lity Sticheron for Palm Sunday

Op. 47, No. 6

Kievan Chant, T. 1

Palm Sunday

S(div)A(div)T(div)B

PJu #38586 n.d.

First printed edition

3

Ni108

Am020

No. 20 - Prezhde shesti dnei bytiia Paskhi

Allemanov, Archpriest Dmitry

Six days before the Passover

S. Op. 20

Palm Sunday

Sticheron at Litya on Palm Sunday

SATB

PJu #19182 1893

First printed edition

3

Am020

Am039

No. 39 - V nedeliu Vaii

Allemanov, Archpriest Dmitry

On Palm Sunday

S. Op. 39

Dnes' blagodat' Sviatago Dukha

Palm Sunday

Sticheron at "Lord, I have cried"

SATB

PJu #19201 n.d.

First printed edition

1

Am039

Ar001 33

V nedeliu vaii

Arkhangelsky, Alexander

For Palm Sunday

Bog Gospod' i iavisia nam

From the Obikhod notnago peniia, [Греческого распева]

Palm Sunday

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-33

Penie Bozhestvennoi Liturgii

34

Ar017 2 06

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim – Velichanie]

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem – Magnification]

Velichaem Tia, zhivodavche Khriste

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-06

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

6

Ar017 2 05

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Drugoi tropar’, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Another Troparion, Tone 4

Spogrebshesia Tebe kreshcheniem

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-05

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

5

Ar017 2 08

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Irmosy, glas 4i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Heirmoi, Tone 4

Iavishasia istochnitsy bezdny

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Palm Sunday

SATB

First printed edition

7

Ar017-2-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

8

Ar017 2 09

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na khvalitekh, glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At the Praises, Tone 6

Prezhde shesti dnei paskhi

Palm Sunday

SATB

First printed edition

2

Ar017-2-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

9

Ar017 2 02

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na litii, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At Litya, Tone 1

Vse sviatyi Dukh

Palm Sunday

SATB

First printed edition

2

Ar017-2-02

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

2

Ar017 2 10

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na Liturgii [Antifony i Prokimen, glas 4i]

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At Liturgy [Antiphons and Prokeimenon, Tone 4]

Vozliubit iako uslyshit Gospod’

Palm Sunday

SATB

First printed edition

3

Ar017-2-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

10

Ar017 2 03

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na stikhovne, glas 8i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At the Aposticha, Tone 8

Raduisia i veselisia grade Sione

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-03

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

3

Ar017 2 07

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Prokimen, glas 4i i Posle molitvy osviashcheniia vaii

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Prokeimenon, Tone 4 and After the blessing of the palms

Slava… Dnes’ Khristos vhodit

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-07

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

7

Ar017 2 01

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Stikhira na “Gospodi vozzvakh”, glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Sticheron at “Lord, I have cried”, Tone 6

Dnes’ blagodat’ Sviatago Dukha

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-01

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

1

Ar017 2 04

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Tropar’, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Troparion, Tone 1

Obshchee voskresenie

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

4

Am058

No. 58 - (No.12) Vsesviatyi dukh (V nedeliu Vaii)

Allemanov, Archpriest Dmitry

The Most holy Spirit (On Palm Sunday)

S. Op. 58

Palm Sunday

Sticheron at Litya

SATB

PJu #20466 1896

First printed edition

In vol.: 12 izbrannyh stikhir Postnoi Triodi, prednaznachennykh dlia peniia vmesto prichastnykh stikhov

2

Am058

Ks095

Zadostoinik v Nedeliu Vaii

Kastalsky, Alexander

Hymn to the Mother of God on Palm Sunday

S.Op. 37

Znamenny Chant

Palm Sunday

SSATTB

PJu #28500 1903

First printed edition

Defective original

1

Ks095

Ly035b

Zadostoinik v Nedeliu Vaiy

Lvovsky, Grigory

Hymn to the Mother of God for Palm Sunday

S. Op. 24b

[Znamenny Chant]

Palm Sunday

TTBB

V. Grosse #A. 59 K. n.d.

First printed edition

Originally for SATB, see S. Op. 24 (Ly035)

2

Ly035b

Ly035

Zadostoinik v Nedeliu Vaiy

Lvovsky, Grigory

Hymn to the Mother of God for Palm Sunday

S. Op. 24

[Znamenny Chant]

Palm Sunday

SATB

#L.24 1891

First printed edition

Defective original. Arr. for TTBB by the composer, see S. Op. 24b (Ly035b)

2

Ly035

Tr046

No. 2 - [Zadostoinik] v Nedeliu Tsvetnuiu

Turchaninov, Archpriest Pyotr

Hymn to the Mother of God for Palm Sunday

Obikhod notnago peniia, pt. 1, p. 118

Palm Sunday

SAT(div)B

Printed edition ed. by A. Kastalsky

2

Tr046

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. III – Velikopostnoe penie

2

Cn153

No. 9 - [Zadostoinik] V Nedeliu Vaii

Chesnokov, Pavel

Hymn to the Mother of God for Palm Sunday

Op. 22, No. 9

Znamenny Chant

Palm Sunday

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

2

Cn153

Zadostoiniki na Gospodnie i Bogorodichnye prazdniki

9