Search Results for: Palm Sunday

21 results found

Sort by:
Ar017 2 10

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na Liturgii [Antifony i Prokimen, glas 4i]

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At Liturgy [Antiphons and Prokeimenon, Tone 4]

Vozliubit iako uslyshit Gospod’

Palm Sunday

SATB

First printed edition

3

Ar017-2-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

10

Ar017 2 03

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na stikhovne, glas 8i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At the Aposticha, Tone 8

Raduisia i veselisia grade Sione

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-03

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

3

Ar017 2 07

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Prokimen, glas 4i i Posle molitvy osviashcheniia vaii

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Prokeimenon, Tone 4 and After the blessing of the palms

Slava… Dnes’ Khristos vhodit

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-07

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

7

Ar017 2 01

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Stikhira na “Gospodi vozzvakh”, glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Sticheron at “Lord, I have cried”, Tone 6

Dnes’ blagodat’ Sviatago Dukha

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-01

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

1

Ar017 2 04

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Tropar’, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Troparion, Tone 1

Obshchee voskresenie

Palm Sunday

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

4

Am058

No. 58 - (No.12) Vsesviatyi dukh (V nedeliu Vaii)

Allemanov, Archpriest Dmitry

The Most holy Spirit (On Palm Sunday)

S. Op. 58

Palm Sunday

Sticheron at Litya

SATB

PJu #20466 1896

First printed edition

In vol.: 12 izbrannyh stikhir Postnoi Triodi, prednaznachennykh dlia peniia vmesto prichastnykh stikhov

2

Am058

Ks095

Zadostoinik v Nedeliu Vaii

Kastalsky, Alexander

Hymn to the Mother of God on Palm Sunday

S.Op. 37

Znamenny Chant

Palm Sunday

SSATTB

PJu #28500 1903

First printed edition

Defective original

1

Ks095

Ly035b

Zadostoinik v Nedeliu Vaiy

Lvovsky, Grigory

Hymn to the Mother of God for Palm Sunday

S. Op. 24b

[Znamenny Chant]

Palm Sunday

TTBB

V. Grosse #A. 59 K. n.d.

First printed edition

Originally for SATB, see S. Op. 24 (Ly035)

2

Ly035b

Ly035

Zadostoinik v Nedeliu Vaiy

Lvovsky, Grigory

Hymn to the Mother of God for Palm Sunday

S. Op. 24

[Znamenny Chant]

Palm Sunday

SATB

#L.24 1891

First printed edition

Defective original. Arr. for TTBB by the composer, see S. Op. 24b (Ly035b)

2

Ly035

Tr046

No. 2 - [Zadostoinik] v Nedeliu Tsvetnuiu

Turchaninov, Archpriest Pyotr

Hymn to the Mother of God for Palm Sunday

Obikhod notnago peniia, pt. 1, p. 118

Palm Sunday

SAT(div)B

Printed edition ed. by A. Kastalsky

2

Tr046

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. III – Velikopostnoe penie

2