Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Transfiguration

22 results found

Sort by:
Ar017 5 06

[Preobrazhenie Gospodne] Prokimen, Posle Evangeliia i Posle “Pomilui mia Bozhe”

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Prokeimenon, After the Gospel, and After “Have Mercy on me, O God”

Transfiguration

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-06

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

6

Ar017 5 01

[Preobrazhenie Gospodne] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Stichera at “Lord, I have cried”

Prezhde kresta Tvoego Gospodi

Transfiguration

SATB

First printed edition

3

Ar017-5-01

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

1

Ar017 5 04

[Preobrazhenie Gospodne] Tropar’, glas 7i

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Troparion, Tone 7

Preobrazilsia esi na gore

Common Chant

Transfiguration

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-04

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

4

Ar017 5 05

[Preobrazhenie Gospodne] Velichanie

Arkhangelsky, Alexander

[Transfiguration of the Lord] Magnification

Velichaem Tia, zhivodavche Khriste

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Transfiguration

SATB

First printed edition

1

Ar017-5-05

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

5

Priidite vzydem na goru Gospodniu

Degtiaryov, Stepan

Come, let us ascend the mountain of the Lord

Transfiguration

Sacred concerto for Transfiguration

Sticheron for Transfiguration

Supplement to the journal “Muzyka i penie”? 1912, No. 41

Printed edition

Not found

De108

No. 2. Priidite, vzydem na goru Gospodniu

Chesnokov, Pavel

Come, let us go up to the mountain of the Lord

Op. 53, No. 2

Transfiguration

Litya Sticheron for the feast of Transfiguration

S(div)A(div)T(div)B(div) and AT Soli

Unpublished in composer’s lifetime.

First published in vol.: P. Chesnokov, Dukhovnye proizvedeniia dlia shmeshannogo khora A Cappella, Vyp. IIІ, Piat’ pesnopenii iz ranee neizdannykh rukopisei, Moscow, Zhivonosnyi istochnik, 2004.

Cn326

Piat’ pesnopenii iz ranee neizdannykh rukopisei

2

Ks136

Stikhiry na Preobrazhenie Gospodne

Kastalsky, Alexander

Stichera for the Transfiguration of the Lord

S.Op. 60

[Znamenny Chant], T.4, Pattern Melody: Zvannyi svyshe

Transfiguration

Stichera at the Praises for Transfiguration

SSATTB

PJu #32209 n.d.

First printed edition

4

Ks136

Am043

No. 43 - V den' Preobrazheniia Gospodnia: Stikhira na litii

Allemanov, Archpriest Dmitry

On the day of Transfiguration of the Lord: Sticheron at Litya

S. Op. 43

Izhe svetom Tvoim vsiu vselennuiu osviativ

Transfiguration

SATB

PJu #19205 n.d.

First printed edition

2

Am043

Am044

No. 44 - V den' Preobrazheniia Gospodnia: Stikhira na litii (Slava)

Allemanov, Archpriest Dmitry

On the day of the Transfiguration of the Lord: Sticheron at Litya (Glory)

S. Op. 44

Priidite vzydem na goru Gospodniu

Transfiguration

SATB

PJu #19206 n.d.

First printed edition

2

Am044

Zadostoinik na Preobrazhenie Gospodne

Galuppi, Baldassare

Hymn to the Mother of God for the Transfiguration of the Lord

Transfiguration

Not found

Mentioned in A. V. Lebedeva-Emelina, "Galuppi," entry in Pravoslavnaia entsiklopediia, v. 10, pp. 378-379. Not found.

Ga009